Kontrol Planı Oluşturma Adımları

weakness

Orgeneral
Moderatör
Üye
IATF'nin belkemiği kontrol planı oluşturma adımları için dikkat edilmesi gereken bir kaç husustan bahsetmek istiyorum.
-İş akışında belirtilen proses no'ları ile kontrol planı uyum içinde olmalıdır.
-FMEA'daki kontrol adımları kontrol planıyla uyumlu olmalıdır.
-FMEA'daki saptama veya diğer adıyla keşfedilebilirlik kısımları kontrol planında yer almalıdır.
-Kontrol planında ön seri ve seri kontrol planı muhakkak hazırlanmalıdır.Prototip üretim yapılmıyorsa el kitabı veya herhangi bir dokümanda prototip üretim yapılmadığı dokümante edilmelidir.
-FMEA'da şiddeti yüksek olan adımlar için kontrol frekansı yüksek olmalıdır.
-Emniyet karakteristikleri,özel karakteristikler kontrol planında muhakkak belirtilmelidir.

Ekte aiag'nin formatındaki türkçe kontrol planı ve kontrol planı checklisti yer almaktadır.
 

Ekli dosyalar

  • Kontrol Planı Oluşturma Adımları.xlsx
    23 KB · Görüntüleme: 1,044
Bölüm bazlı kontrol planı oluşturul mu? demek istediğim sadece bir bölümü (mesela preshane) içeren genel bir plan.
 
Bölüm bazlı kontrol planı oluşturul mu? demek istediğim sadece bir bölümü (mesela preshane) içeren genel bir plan.

Aybike Hanım

Burda kurumların benimsediği metod ürünün akışına göre kontrol planı oluşturulmasıdır.Örneğin-Hammadde-Kesim-Daldırma-Pres gibi

Ancak bazı ürün gamı çok geniş fabrikalarda bazen hat bazlı yapıldığını da tedarikçi denetlemelerinde görüyorum.Kesme hattı kontrol planı/pres kontrol planı

Ancak Müşterilerinizin bu metodolojiyi kabul etmeleri gerekiyor.
 
Merhabalar. Kontrol planında özel karakter ne demek?

Özel karakteristik müşteri veya FMEA sonucu ortaya çıkan dikkat edilmesi gereken parametredir.

Müşteride hattı etkileyebilecek parametreler
Kalınlık
Kimyasal kompozisyon
Genişlik
Akma çekme uzama gibi mekanik özellikler

Örneğin fren üreten bir firmada çeliğin kompozisyonu emniyet karakteristiğidir.Uzama akma çekme parametreler son kullanıcıda uygun olmazsa ölümle sonuçlabilir.
Bir buzdolabı üreticisinde bu karakteristik özel karakteristiktir müşterihattında durmaya veya aksamaya neden olur.
 
Teşekkür ederim. Ama özel simgelerle ifade edilen ne demek oluyor ?
Her firma kendine özgü semboller kullanır
Örneğin yuvarlak içinde ters üçgen işareti inverted delta emniyet karakteristiğini ifade eder.
Ford için emniyet karakteristiği sembolü CC Dir yani işaretler OEMler arası değişkenlik gösterir.
 
Merhaba,
Kontrol planı oluştururken ürün ağacı ve sinoptik (proses akışı) gibi dokümanların oluşturulması zorunlu mu ?
Sinoptik ile ürün ağacı şeması arasındaki fark sinoptik; ürünü oluşturan parçaların üretim hattı içindeki tüm hareketlerinin tanımlanması mı ?
Sinoptikte parçanın operasyonunda kullanılan onay formları, talimatlar, hatalı işlenirse hatalı ürün yönetimi prosedürü vb. dokümanlar dosya girdi ve/veya çıktısı olarak diyagramda belirtilmeli mi ?
Ayrıca parçaların üretim hattı içindeki hareketlerinin sinoptikte gösterilmesine depo, karantina, işleme esnasında yapılan istifleme gibi transferler eklenecek mi ? yani bunlar o sinoptik diyagramında 90 nolu üretim karantina depo gibi bir adımla gösterilmeli mi ?
Paylaşabileceğiniz bir sinoptik örneği varsa çok yardımcı olur.
 
Herkese merhabalar,

Dizayn FMEA da fonksiyon /item kısmını nasıl doldurmamız gerekir? Proses FMEA da bu kısmı iş akışında proses sırasına göre alıp hata analizini yapıyoruz ama bu Dizayn FMEA da bu adım nasıl yapılıyor? Yardımcı olur musunuz?

Şimdiden teşekkür ederim.
 
Teşekkür ederim. Ama özel simgelerle ifade edilen ne demek oluyor ?
Merhaba,
Özel karakteristlikleri ve sembollerini müşteri teknik resimlerinde görmeniz mümkün.
Yoksa bile mutlaka numune aşamasında veya fizibilite aşamasında bunlar müşteriden istenmeli.
Müşteride bu veriler yoksa da mutlaka yazılı müşteri bildiri ile proje klasörüne arşivlenmelidir.
 
Merhaba,
Kontrol planı oluştururken ürün ağacı ve sinoptik (proses akışı) gibi dokümanların oluşturulması zorunlu mu ?
Sinoptik ile ürün ağacı şeması arasındaki fark sinoptik; ürünü oluşturan parçaların üretim hattı içindeki tüm hareketlerinin tanımlanması mı ?
Sinoptikte parçanın operasyonunda kullanılan onay formları, talimatlar, hatalı işlenirse hatalı ürün yönetimi prosedürü vb. dokümanlar dosya girdi ve/veya çıktısı olarak diyagramda belirtilmeli mi ?
Ayrıca parçaların üretim hattı içindeki hareketlerinin sinoptikte gösterilmesine depo, karantina, işleme esnasında yapılan istifleme gibi transferler eklenecek mi ? yani bunlar o sinoptik diyagramında 90 nolu üretim karantina depo gibi bir adımla gösterilmeli mi ?
Paylaşabileceğiniz bir sinoptik örneği varsa çok yardımcı olur.
Merhaba,
Proses akış diyagramı işe başlamadan önce yapılacak ilk adımdır.
Control Plan, PFMEA, Operasyon talimatları gibi iş emirleri de bu akış diyagramı sonrası çıkar.
İş akış şeması hammaddenin işletmenize girişinden ürün olarak çıkışına kadar tüm evreleri kapsamalıdır, arada tedarikçi çıkışları ve tedarikçilerden gelen hizmetlerin GKK kontrolleri de dahil.
Bunlara iç taşımalar da dahil ki , iç taşımalardaki riskleri de analiz etmeniz beklenir.
Depo, karantina, yeniden işlem (gerekirse) , ambalajlama ve paketleme safhaları da iş akışa eklenmeli, PFMEA de riskler analiz edilmeli Control Plan da hangi karakteristlikler kontrol edilmeli belirlenmelidir.
 
Örnek Kontrol Planı Hazırlama Talimatı paylaşabilecek var mı?
Daha doğrusu Kontrol Planını hazırladım ama şirkette ben olmadığımda da birileri bu işi götürmesi için bir akış yada talimat oluşturmam gerekiyor. Savunma sanayi sektöründeyim ve bu tarz belgeleri ilk defa hazırlıyoruz. Ama nasıl hazırlamalıyım bilmiyorum.
 
Örnek Kontrol Planı Hazırlama Talimatı paylaşabilecek var mı?
Daha doğrusu Kontrol Planını hazırladım ama şirkette ben olmadığımda da birileri bu işi götürmesi için bir akış yada talimat oluşturmam gerekiyor. Savunma sanayi sektöründeyim ve bu tarz belgeleri ilk defa hazırlıyoruz. Ama nasıl hazırlamalıyım bilmiyorum.


Ekte paylaşıyorum
 

Ekli dosyalar

  • KONTROL PLANI HAZIRLAMA ve güncelleme TALİMATI.pdf
    519.9 KB · Görüntüleme: 308
merhaba,

kontrol planlarınız tüm müşterileri ve üretim gruplarını düşünerek aşağıdakileri de içerir ise daha iyi olacaktır;

*reaksiyon planı / her kontrol adımı için anormal durum olur ise ne yapılacak? her bir kontrol maddesi için reaksiyon sorumlusu sütunu da olacak? bu anormal durumu kim gözden geçirecek kontrol sahibi kim? aynı klasik kontrol maddeleri için KİM sorusu anormal durumlar içinde geçerlidir.
*her adım için ayrı ayrı işi kim yapacak? kayıt tutacağı doküman? referans alacağı talimat?
*ölçü aleti envanter numarası ile birlikte yazılır ise çok daha iyi olur. (ford müşteri özel isteği). böylelikle çözünürlük farkı olan benzer aletlerin yanlışlıkla kontrollerde kullanılması engellenecek.
*kullanılacak ölçü aletlerinin ve kullanılacak kişilerin MSA çalışmalarının yapılmış olmasını unutmayalım. sadece ölçüsel değil görsel msa çalışmalarının da yapılması gerekliliğini unutmayalım.
*özel karakteristikler sütunu muhakkak olacak. özel karakteristik olan adımlar SCAFF, KC LIST vb müşteri dokümanları ile uyumlu olacak.
*lay-out dediğimiz yıllık yapılan performans testlerini içerek. performans testleri SCAFF, KC LIST vb müşteri dokümanları ile uyumlu olacak. (flammability, CMM ölçüm, 2D teknik resim full ölçüm vb)
*özellikle otomotiv grubunda belki ne gerek var diyeceksiniz ama kontrol planlarında bakım ve poka-yoke sütunları var. ilgili kontrol maddelerinde bakımla ilgili işleyen dokümanlar var ise buraya doküman numarasını yazıyorsunuz. poka-yoke var ise bunların kullanım talimat doküman numaralarını yazıyorsunuz.
*arkadaşlarında belirttiği gibi SCAFF, KC LIST vb müşteri dokümanları ile proses akış şeması, fmea, genel kontrol planı ve iç dokümanlar arasında proses adımları, kontrol sıklığı, kontrol noktaları vb adımlar uyum içinde olmalıdır.
*yukarıdaki bu uyum artık örneğin ford müşteri özel isteği ile bu yıl sonuna kadar tedarikçilerinde yazılıma geçiyor. insan bağımsız ama bağımlı hataları fark eden bir değişiklik ile birlikte bir çok ilgili dokümanı tetikleyen software sistemlere geçiş söz konusu...

iyi çalışıyor

iyi çalışmalar
 
merhaba,

kontrol planlarınız tüm müşterileri ve üretim gruplarını düşünerek aşağıdakileri de içerir ise daha iyi olacaktır;

*reaksiyon planı / her kontrol adımı için anormal durum olur ise ne yapılacak? her bir kontrol maddesi için reaksiyon sorumlusu sütunu da olacak? bu anormal durumu kim gözden geçirecek kontrol sahibi kim? aynı klasik kontrol maddeleri için KİM sorusu anormal durumlar içinde geçerlidir.
*her adım için ayrı ayrı işi kim yapacak? kayıt tutacağı doküman? referans alacağı talimat?
*ölçü aleti envanter numarası ile birlikte yazılır ise çok daha iyi olur. (ford müşteri özel isteği). böylelikle çözünürlük farkı olan benzer aletlerin yanlışlıkla kontrollerde kullanılması engellenecek.
*kullanılacak ölçü aletlerinin ve kullanılacak kişilerin MSA çalışmalarının yapılmış olmasını unutmayalım. sadece ölçüsel değil görsel msa çalışmalarının da yapılması gerekliliğini unutmayalım.
*özel karakteristikler sütunu muhakkak olacak. özel karakteristik olan adımlar SCAFF, KC LIST vb müşteri dokümanları ile uyumlu olacak.
*lay-out dediğimiz yıllık yapılan performans testlerini içerek. performans testleri SCAFF, KC LIST vb müşteri dokümanları ile uyumlu olacak. (flammability, CMM ölçüm, 2D teknik resim full ölçüm vb)
*özellikle otomotiv grubunda belki ne gerek var diyeceksiniz ama kontrol planlarında bakım ve poka-yoke sütunları var. ilgili kontrol maddelerinde bakımla ilgili işleyen dokümanlar var ise buraya doküman numarasını yazıyorsunuz. poka-yoke var ise bunların kullanım talimat doküman numaralarını yazıyorsunuz.
*arkadaşlarında belirttiği gibi SCAFF, KC LIST vb müşteri dokümanları ile proses akış şeması, fmea, genel kontrol planı ve iç dokümanlar arasında proses adımları, kontrol sıklığı, kontrol noktaları vb adımlar uyum içinde olmalıdır.
*yukarıdaki bu uyum artık örneğin ford müşteri özel isteği ile bu yıl sonuna kadar tedarikçilerinde yazılıma geçiyor. insan bağımsız ama bağımlı hataları fark eden bir değişiklik ile birlikte bir çok ilgili dokümanı tetikleyen software sistemlere geçiş söz konusu...

iyi çalışıyor

iyi çalışmalar
 

Online ISO Standart Eğitimleri

Geri
Üst